Tel.: +36 1 920 03 17 | office@drhathazi.hu | 1013 Budapest, Pauler utca 11.

A társasházi tulajdonosoknak milyen jogaik és kötelezettségeik vannak?

A társasházi tulajdonosok részt vehetnek a közgyűlésen, ott felszólalhatnak és tulajdoni hányaduk arányában szavazhatnak. Közösen állapítják meg, illetőleg módosíthatják az alapító okiratot, a szervezeti és működési szabályzatot, továbbá a házirendet. Megválasztják a közös képviselőt és a számvizsgáló bizottságot, továbbá dönthetnek a társasházat érintő beruházásokról és egyéb ügyekről (pl. a társasház felújítása). Gyakorlati szempontból kiemelten lényeges, hogy döntenek a társasház költségvetéséről.

A társasházi tulajdonosok legfontosabb kötelezettsége a közös költség, valamint az egyéb, társasház által megállapított költségek megfizetése.