Tel.: +36 1 920 03 17 | office@drhathazi.hu | 1013 Budapest, Pauler utca 11.
Bérbeadás
Ingatlant szeretnék bérbe adni. Mit csináljak, hogy jogilag biztosítva legyek?

A bérlő megtalálását követően feltétlenül szükséges írásbeli bérleti szerződést kötni vele. Ezenkívül javasoljuk közjegyző előtt aláírandó, ún. kiköltözési nyilatkozat elkészítését is, amelyben a bérlő vállalja, hogy meghatározott feltételek bekövetkeztekor (pl. ha nem fizeti a bérleti díjat) egyoldalúan elhagyja az ingatlant. Ennek a nyilatkozatnak az az előnye, hogy közvetlenül végrehajtható, azaz nem szükséges előtte pert indítani a bérlő ellen.

🔗 közvetlen hivatkozás
Befektetési célra vennék ingatlant, de bérlő van benne. Megvásárolhatom-e így az ingatlant? Mi fog történni a bérleti szerződéssel?

A bérleti szerződést a tulajdonosok személyének megváltozása nem befolyásolja, az továbbra is fent marad és a bérlő továbbra is zavartalanul használhatja az általa bérelt lakást. Szükséges azonban a régi és az új tulajdonos között egy ún. engedményezési szerződést kötni, amellyel átruházásra kerül a bérlői státusz. Határozatlan idejű bérleti szerződés esetén pedig javasoljuk egy, az új tulajdonos általi minta alapján elkészített bérleti szerződés aláírását a bérlővel.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mi szerepeljen a bérleti szerződésben?

Feltétlenül szükséges rögzíteni az ingatlan pontos adatait, a szerződés határidejét (azaz a határozott vagy határozatlan időtartamot), valamint a bérleti díj mértékét és megfizetésének feltételeit. Fontos továbbá, hogy a kaució felhasználása és a bérleti szerződés felmondási feltételei is szerepeljenek a szerződésben.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mi a különbség a bérlet és az albérlet között?

Köznapi értelemben nincs különbség a kettő között. Az általánosan használt köznapi fogalom az albérlet, azonban az jogi értelemben bérletnek minősül. A jogi szaknyelvben az albérlet azt az állapotot jelenti, amikor a bérlő adja bérbe a bérleményt egy újabb bérlőnek (az albérlőnek). Ez azonban manapság a piaci gyakorlatban nagyon ritkán található meg.

🔗 közvetlen hivatkozás
Határozott vagy határozatlan idejű bérleti szerződést kössek? Melyik az előnyösebb?

A bérbeadó oldaláról általában a határozott idejű bérleti szerződés a célszerűbb az előreláthatóság miatt. Bérlői oldalról a kérdést nem lehet könnyen megválaszolni, hiszen számos személyes szempont befolyásolhatja a döntést.

🔗 közvetlen hivatkozás
Ha határozott időtartamra, de több évre kötök bérleti szerződést, akkor hogyan védekezzek bérbeadóként az infláció és az elszálló bérleti díjak ellen?

Több évre szóló bérleti szerződés esetén feltétlenül szükséges ún. indexációra vonatkozó rendelkezéseket beletenni a szerződésbe. Ezek alapján a bérleti díj minden évben egy meghatározott mutató (általában az MNB inflációs fogyasztói kosarának változása) alapján automatikusan növekszik.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mi az a kaució? Mi a különbség a kaució és az óvadék között?

A kaució és az óvadék ugyanazt jelenti (az egyik a köznapi, a másik a jogi szakszó). A kaució ténylegesen egy, a bérlő által a bérbeadónak átadott biztosíték, amelyet a bérbeadó a bérleti szerződésben meghatározott esetekben használhat fel (pl. a bérlő elmarad a bérleti díj határidőben történő megfizetésével, vagy kárt okoz).

🔗 közvetlen hivatkozás
Mennyi a kaució szokásos mértéke?

A kaució szokásos mértéke általában a bérleti díj 2 vagy 3 havi összege. Fontos azonban, hogy ettől a piaci gyakorlat mindkét irányban is eltérhet.

🔗 közvetlen hivatkozás
Hogyan fizesse meg a bérlő a kauciót?

A kaució készpénzben és átutalással is megfizethető. Lakásbérletek esetében a készpénz átadása szokott lenni a leggyakoribb megoldásnak.

🔗 közvetlen hivatkozás
Szükséges energetikai tanúsítvány az adásvételi szerződéshez? Mi az értelme?

A hatályos jogszabályok szerint a bérbeadónak eladónak energetikai tanúsítványt szükséges beszerezni ingatlanok bérbeadásakor (ennek háttérjogszabálya egyébként európai uniós jogharmonizáció), azt a bérlő kérésére át kell adni, és erről rendelkezni kell a bérleti szerződésben is. Lényeges azonban, hogy az energetikai tanúsítvány elmaradása nem okozza a szerződés érvénytelenségét. A tanúsítvány egyébként többek között azt rögzíti, hogy milyen energiahatékonysági az ingatlan, valamint a lehetséges felújítási/modernizációs lehetőségeket.

🔗 közvetlen hivatkozás
Szükséges-e a bérleti szerződést közjegyző előtt aláírni?

Egyáltalán nem szükséges, sőt a piaci gyakorlat ezt nem is támogatja, mivel ennek jelentős költsége van. Teljesen elég, ha a bérleti szerződést a felek aláírják és két tanú aláírja. Egyedül a kikötöztetési nyilatkozat bérlő általi aláírását javasoljuk közjegyző előtt megtenni.

🔗 közvetlen hivatkozás
Írassak-e alá a bérlővel ún. kiköltöztetési nyilatkozatot?

Jogilag nem szükséges, de javasolt. A nyilatkozatot közjegyző előtt kell megtennie a bérlőnek, amelyben kijelenti, hogy a szerződés bérbeadó általi felmondásakor vagy megszűnésekor a meghatározott időn belül (amely pár naptól akár egy hónapig is terjedhet). A piaci gyakorlat szerint ennek költségét a bérlő viseli.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mire figyeljek, amikor a bérlőnek átadom a lakást?

A gyakorlat alapján feltétlenül javasoljuk átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételét, amelyen kerüljenek feltüntetésre a közműórák száma és állása, valamint az ingatlan átadáskori állapota szövegesen. Ezenkívül – a későbbi vitás helyzetek elkerülésére – fényképfelvételeket is lehet készíteni azzal, hogy az később kerüljön elküldésre (és visszaigazolásra) mind a bérlő, mind a bérbeadó részére.

🔗 közvetlen hivatkozás
A rezsit a bérlő közvetlenül a bérbeadónak fizesse meg, vagy átírásra kerüljenek az órák a bérlő nevére?

Ebben a kérdésben két szempontot kell megvizsgálni: ha az órák nem kerülnek átírásra, hanem a bérlő a rezsit közvetlenül fizeti meg a bérbeadónak, úgy az a bérleti díj részét képezi. Ennek az a következménye, hogy a rezsidíj is – hasonlóan a bérleti díjhoz – adóköteles lesz; előnye viszont, hogy a bérbeadó jelentős kontrollt gyakorol a rezsiköltségek és azok megfizetése felett.

Másrészről ha az órák átírásra kerülnek a bérlő nevére, akkor – rezsi díj nem fizetése esetén – az a bérlő tartozását fogja képezni, és a bérbeadónak nem keletkezik plusz adófizetési kötelezettsége.

🔗 közvetlen hivatkozás
Határozott idejű szerződést kötöttem. Fel tudom mondani?

A határozott idejű bérleti szerződés előnye (vagy hátránya – attól függ, honnan nézzük), hogy kizárólag a másik fél szerződésszegése esetén lehetséges felmondani azt. Ez előnyös lehet mind a bérlőnek, mind a bérbeadónak, hiszen mindkét fél számára kiszámíthatóságot biztosít. Hátránya azonban, hogy – például bérleti díjak emelkedésekor, vagy ha a bérlőnek már nincs szüksége a bérleményre – a szerződés lejártáig mindenképpen az ott megállapított bérleti díj fizetendő.

🔗 közvetlen hivatkozás
Lejárt a határozott idejű bérleti szerződésem, de továbbra is használom a bérleményt. Jogilag ez hogyan minősül?

Jogi szempontból ez a helyzet határozatlan idejű szerződésnek minősül. Mindenképpen javasoljuk azonban, hogy egy új szerződésben rögzítsék az új jogi állapotot és a feltételeket, hogy mindkét félnek egyértelmű legyen.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mennyi a szokásos felmondási határidő határozatlan idejű szerződés esetén?

Határozott idejű bérleti szerződés esetén a piaci gyakorlat szerint 2-3 hónap szokott lenni a felmondási idő. Amennyiben nincs külön szabályozva a bérleti szerződésben, úgy a Polgári Törvénykönyv az irányadó jogszabály. Ennek alapján bármelyik fél a hónap 15. napjáig a következő hónap végére mondhatja fel a bérletet (azaz pl. február 15-ig átadott felmondás esetén március 31. napjával szűnik meg a bérlet).

🔗 közvetlen hivatkozás
Nem fizeti a bérlő a bérleti díjat. Mit tehetek?

Amennyiben a bérleti szerződés másként nem rendelkezik, írásban fel kell szólítani teljesítésre. Ennek elmaradása esetén a szerződést fel kell mondani, és jogi eljárás keretében kezdeményezni kell, hogy 1) a bérlő fizesse meg az elmaradt bérleti díjat, és 2) elhagyja a lakást. Szükség esetén pert és végrehajtási eljárást kell indítani a bérlő ellen.

🔗 közvetlen hivatkozás
A bérbeadói felszólítás ellenére sem hajlandó a bérlő kiköltözni a lakásból, pedig sem bérleti díjat, sem rezsiköltséget nem fizet. Elzárhatom-e a közüzemi órákat és lecserélhetem-e a zárat?

Bérbeadóként ezt nem lehet megtenni, sőt ilyen esetben a bérlő akár sikeres kártérítési pert is indíthat a bérbeadó ellen. Ebben az esetben a bérbeadó lehetőségi korlátozottak, de megfelelően elkészített bérleti szerződéssel lehetősége van a bérlő ellen sikeresen pert indítani vagy adott esetben egyből végrehajtási eljárást kezdeményezni aziránt, hogy a bérlő elhagyja a lakást.

🔗 közvetlen hivatkozás