Tel.: +36 1 920 03 17 | office@drhathazi.hu | 1013 Budapest, Pauler utca 11.

Lényegesebb ingatlannal kapcsolatos jogszabályok

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 1997. évi 141. törvény az ingatlan-nyilvántartásról (Inytv.) és 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet annak végrehajtásáról (Inytv. Vhr.)
  • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)
  • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletéről (a Lakástörvény)
  • 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról (Társasházi törvény)
  • 109/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
  • 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
  • 253/1997. évi (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)